Edebiyyat.az » Kitab Yüklə » Azər Qismət - Duman (pdf)

Azər Qismət - Duman (pdf)

Azər Qismət - Duman (pdf)
Kitab Yüklə
admin
Müəllif:
03:10, 16 sentyabr 2020
2 470
1
Azər Qismət - Duman (pdf)


duman-yen.doc
(Yüklənib 277)
1.49 Mb

Onlayn baxın: duman-yen.doc

Azər Qismət hekayələrində başlanğıcın sonluq barə­də təsəvvür yaratmasına çalışmır da. Onun üçün əsas prin­sip hadisənin çox geniş və əhatəli inkişafı və çox sürətli həllidir. Nə üçün belədir? Çünki müəllif üçün əsas məsələ prosesin özü­dür, hadisənin inkişafının hansı istiqamətdə getməsidir. Məhz proses qəhrəmanların daxili aləmini açır, onların hə­yata ba­xış­larını, üzləşdikləri problemlərə mü­na­si­bət­lərini və mü­barizə­lərini üzə çıxarır. Onun fun­da­mental olması üçün müəl­lif güclü təsvir vasitə­lərin­dən və orijinal nəqletmə ba­carı­ğın­dan məharətlə yararlanır. Ya­zıçı bu priyomları hiss olun­madan işlətməklə oxu­cunu əsəri acgözlüklə oxumağa məh­kum edir. Məncə, yazıçının iste­dadı və yaradıcılıq uğuru bun­dadır. 

40 hekayə mənə nağıllarımızın 40 sirli qapısını xa­tırlat­dı. Nağıl qəhrəmanının qapılardan girib gəzdiyi 40 ota­ğın bir-birindən seçilməsinin, hər birinin öz əh­valatının şahidi olmasını. Eynilə mənim kimi. Gülüm­sə­yən cənabın - yazıçı-publisist, jurnalist Azər Qismətin yaradıcılığı ilə bir daha, bu dəfə təkcə 40 otaq gəzən oxucu kimi yox, həm də ona ön söz yazacaq bir oxucu kimi tanış oldum. Mə­nə elə gəldi ki, onun hekayələri də özü kimi gülüm­səyirdi. 

 

 

Arzu Qazıyeva

telejurnalist

Ctrl
Enter
ohv tapdınız?
Ctrl+Enter sıxıb bizə bildirin
Müzakirə (1)