Edebiyyat.az » Poeziya » Nargilə Rəhmanın yeni şeirləri

Nargilə Rəhmanın yeni şeirləri

Nargilə Rəhmanın yeni şeirləri
Poeziya
admin
Müəllif:
18:50, 07 noyabr 2020
141
0
Nargilə Rəhmanın yeni şeirləri
ALİ BAŞ KOMANDANIM


Yetim uşaqlar kimi ağlar qalmışdı millət,

Düşmənin caynağında çəkirdi yurdum zillət.

Anaların fəryadı, körpələrin naləsi

Ərşə çatdı... Dünyasa eşitmədi o səsi.

Dünya bizi nə gördü, nə dedi alçağa dur,

Körpə, yaşlı demədən düşmən saldı vurhavur.

Yağı hər gün, durmadan tökdü hey yurdumda qan,

Bayramdan çox matəmlər qeyd etdi Azərbaycan.

Hardan bilir fransız, əsir-yesir düşmək nə,

Qucaqda körpə ilə çadırlarda bişmək nə... 

Qarabağ dönüb oldu bizlərə utanc yeri,

Sınan şərəf,heysiyyət,başlara qaxınc yeri.

Neçə ömrü yarımçıq qoydu düşmən  silahı,

Tanrı yerdə qoymazdı məzlumlar çəkən ahı...

Səni məlhəm göndərdi, sildin bu göz yaşını,

Ey mənim xalqmdedin,qaldır, dik tut başını!

Ölmüş ruhun, əzmini bu millətin oyatdın,

Ən yüksək zirvələrdə bayrağını ucaltdın!

Varmı sənin tək məğrur, bir belə əzəmətli,

Düşməninə amansız, xalqına mərhəmətli?

Qədim dövlət üstündə yeni ölkə yaratdın,

Millətə ağız büzən ağızları qapatdın!

Qətiyyətinlə  xalqa gətirdin yeni bir  can,

Səninlə qürur duyur, fəxr edir Azərbaycan!

Sözlə vəsf etmək səni çətindən yüz qat çətin,

Azadlıq günəşisən bu xalqın, məmləkətin!

Sınıq hər bir könülə əsdin bahar mehi tək,

Ruhumuz təzələndi sübh düşən dağ şehi tək.

Dünya kürsülərinin möhtəşəm bəzəyi Sən!

Yeni  Azərbaycanın döyünən ürəyi Sən!

Hər bir sözün, kəlmənlə oyadırsan fəxarət,

Liderlərin lideri!Adın bizə şərafət!

Tanrı nurlu simanda göndəribdir xilaskar,

Milyonlarla insanın duasında adın var!

Sonsuz olsun zəfərin, Ali Baş Komandanım!

Sənin ilə qalibdir daim Azərbaycanım!

Seçdiyini heç zaman Allah darda qoymayıb,

Apar bizi döyüşə!Düşmən qandan doymayıb.

Bilirik ,istəməzdin  sən də töküləydi qan,

Amma,torpaq savaşı qana-qandır, cana-can!

İtlərin adətidir, hürər ulduza, aya,

Çaqqalların sürüsü neylər aslana  guya?

Qələbələr fatehi! Sənə sevgimiz ölməz!

Ömrün qoy dünya qədər olsun bitməz, tükənməz!

Getməyəcək bir qarış torpaq düşmən badına,

Yazılacaq çox dastan hələ sənin adına.

Adını xalq dilində nəğmə tək əzizləyir,

İlhamlı gözəl günlər , illər bizi gözləyir !

Qəlbimdən keçənləri qələm yazmaqda aciz,

Ali Baş Komandanım, sənə inanırıq biz!

 

9 oktyabr 2020

 

 

 Ordumuz

 

Qoy bayram eləsin yenə bu ellər,

Bizimdir qələbə, bizimdir zəfər!

Dünyaya səs salıb şanlı Ordumuz,

Düşməni susdurub igid ərənlər!

 

Al bayrağım yerə-göyə düzülsün!

Gözümüzdən  sevinc yaşı süzülsün!

Qalmasın yurdumda yağıdan  bir iz,

Kəsilsin kökləri , soyu üzülsün!

 

Gözü yollardadır gözəl Qarabağ,

Şuşanın ürəyi dönüb olub dağ.

Yenilməz, döyüşkən, Polad Orduma

Xankəndi həsrətlə açıbdır qucaq.

 

İrəli əskərim! Söyləyir hər kəs,

Mübariz əskərim yolundan dönməz.

Şəhid zirvəsindən boylanan igid,

Şəhidlər ölməzdir!Vətən bölünməz!

 

Xocalı qisasın alsın Ordumuz!

Qələbə marşını çalsın Ordumuz!

Qoy azad olunsun əsir Qarabağ,

Tarixdə əbədi qalsın Ordumuz!

 

1 oktyabr 2020

 


 ANCAQ QƏLƏBƏ

 

Dərdimiz Qarabağ, tək dərmanı da

Qələbə, Qələbə , ancaq Qələbə!

Elə dondurub ki həsrəti bizi,

Yeganə qızdıran  ocaq-Qələbə!

 

Ürəkdə gəzdirdik biz bu qubarı,

Didərginə döndük öz elimizdə..

Bu payız müjdəçi, tez eylə barı,

Səhəri səninlə açaq Qələbə!

 

Təşnəyik illərdir böyük  zəfərə,

Saralıb solubdu boş-boş sazişlər.

Ümidimiz cəsur, mərd əsgərlərə,

Onlarındı dövran,bu cağ, Qələbə!

 

Haqdan verilibdir bizə bu zaman,

Düşmənə bir an da verməyək aman.

Zirvələr fəth edən bayrağımızı

Dünyanın üstündən asaq ,Qələbə!

 

3 oktyabr 2020

 


  ƏSGƏR

 

Yağma yağış, dur külək,

Səngərdə əsgərim var.

Sən də durma, vur əsgər,

Qarşıda düşmənim var.

 

Möhkəm yapış əsgərim,

Silahın tətiyindən.

Yurdumuz azad olsun,

Qoy yağı təpiyindən.

 

Sən döyüşə girəndə

Aslanlar tək amansız,

Sonuncu ümidin vur,

Qalsın düşmən gümansız.

 

Tozlu şinelin altda

İşıqlı sabah yatır.

Canımsan ,can əsgərim,

Düşmənin sonu çatır.

 

Əsgər, sənin tər qoxun

Azadlığın ətridir.

Düşməni yuvasında

Sənin nərən titrədir.

 

Hədəfdəki hər güllən

Bir körpənin qisası..

Qoy əlin titrəməsin,

Vur, vur əsgər, qısası!

 

Yorulsan  ayaq üstə

Gözünün hovurun al.

Sonra ildırım kimi

Çal, əsgər, gavuru çal!

 

Vətənin hünər ili,

Haydı, göstər cəsarət,

Qarabağı azad et,

Sona yetsin əsarət!

 

 

Qorxutmayıb heç zaman

Soyuq səngər, daş səni.

Vətən şəhid kimi də

Seçib vətəndaş səni!

 

Ya general, ya gizir,

Kökündə əsgər durur.

Bir düşünüb, bir duyub

Düşmənə zərbə vurur.

 

Cəbhədən hər xəbəri

Gözlərik yel qanadlı.

Hamısında imza var

Əsgər adlı, soyadlı.

 

Əsgər, döyüş bayrağın

Ən qiymətli əmanət!

Onu möhkəm qoru ki,

İtsə qopar qiyamət!

 

Özünü qoru əsgər,

Naqafil güllələrdən.

Dilin marş oxuyanda,

Gözlərinlə gül hərdən.!

 

Əsgər, quşlar oxuyur

Düz başının üstündə.

Səni bir qız gözləyir

Elçi daşı üstündə.

 

Düşməndən alınası

Min qisas, öcün durur.

Sag-salamat qayıt gəl,

Qurbanlıq qoçun durur.

 

Ən qəhrəman əsgərsən

İndi dünya gözündə.

Qoy bir dava qurtarsın,

Görəcəksən özün də!

 

 

 

Uşaq, böyük, hər kəsin

Duasında var adın.

Bilirik, siləcəksən

Bilmərrə izin yadın.

 

 

Sən ,vuran əlimizsən! 

Sən, görən gözümüzsən!

Ürəyimiz səninlə,

Əsgər, sən özümüzsən!

 

Gözün dalda qalmasın,

İndi biz bir ailəyik.

Qələbə, Zəfər adlı

Arzu, ümid, diləyik!

 

Əsgər, tozlu çəkmənin

Düz altından öpürəm.

Qanın düşən hər qarış

Torpağa gül səpirəm!

 

Bu millət Qələbəyə 

Acdır, vallah ac, əsgər!

Şuşaya, Xankəndinə

Bayrağımı sanc , əsgər!

 

O bizim əsgərdi bax,

Alnıaçıq, üzü ağ!

Vətən sənə güvənir,

Ey əsgər adlanan dağ!

 

4 oktyabr 2020

 

Ctrl
Enter
ohv tapdınız?
Ctrl+Enter sıxıb bizə bildirin
Müzakirə (0)