Edebiyyat.az » Proza » Piter Keri - Qərbdə yel dəyirmanı

Piter Keri - Qərbdə yel dəyirmanı

Piter Keri - Qərbdə yel dəyirmanı
Proza
nemət
Müəllif:
19:19, 20 fevral 2019
1 284
0
Piter Keri - Qərbdə yel dəyirmanı
  Əsgər iki həftə idi ki, sərhəd xəttində keşik çəkirdi. İki həftədə sərhəd xəttinə heç kim yaxınlaşmamışdı. Elektrik məftillərin çəkildiyi hasar sərhəd boyu şimaldan cənuba, cənubdan şimala əyilmədən və istiqamətini dəyişmədən göz gördükcə uzanırdı. İstidə hasarın uzaqdakı hissələri sayrışır və dalğalanırdı. Yalnız alatoran vaxtı həmin hissələr öz yerlərinə qayıdırdı. Əsgərin postundakı aralığı saymasaq, on fut1 (təxminən 30.5 sm-ə bərabər ingilis uzunluq ölçü vahidi – tərc.) hündürlüyündəki elektrik məftilli hasar aramsız uzanırdı. Bəlkə də yuxarıya doğru iyirmi mil (1.6 m-ə bərabər ingilis uzunluq vahidi – tərc.) uzaqlıqda, burdakı ilə eyni və ya oxşar başqa bir sərhəd məntəqəsi var idi? Bəlkə də yox idi? Bəlkə də bura yeganə giriş və çıxış məntəqəsi idi? Heç kim ona heç nə deməmişdi. Sual verməməli olduğundan ona başqa bir söz deyilməmişdi. Əsgərə qısa təlimat verən zabit yalnız zərurət hesab olunanlar haqqında danışmışdı. Qərb tərəfdəki ərazi Birləşmiş Ştatlar hesab oluna bilərdi, baxmayaraq ki, faktiki olaraq, belə deyildi; sərhədin şərq tərəfi Avstraliya sayılmalı idi. Şərq tərəf isə, doğrudan da, Avstraliya idi. Bu məntəqədən Cənub komandanlığından icazə vərəqi olan, ABŞ hərbi heyəti xaricində heç kim  keçə bilməzdi. Ona köhnə, iki il əvvələ aid icazə vərəqinin fotosurətini vermiş, “Ford” yük avtomobili ilə sərhədə gətirmişdilər. Vəssalam.                


Birləşmiş Ştatlarda heç kim əsgərə sərhəd xətti, onun mövcudluğu haqqında məlumat verməmişdi. Heç kim ona deməmişdi ki, xətt böyük bir həlqənin hissəsidir, yoxsa dümdüz uzanır; heç kim özünə əziyyət verib sərhəd xəttinin faktiki uzunluğunu söyləməmişdi. Bəlkə də xətt Avstraliyanın düz ortasından keçir,  şimaldan cənuba ölkəni iki hissəyə ayırır. Hətta belə olsa da, o, sərhəd xəttinin yerini xəritədə göstərə bilməzdi. O, iki aşpaz, beş cip və müxtəlif ləvazimatlarla Birləşmiş Ştatlardan birbaşa Yellambi bazasına uçmuşdu. Təyyarə yerə endikdən sonra əsgərə harada olduğu deyilsə də, xəritə verilməmişdi. Kimsə onu aparmağa gələnə qədər on beş saat gözləməli olmuşdu. 

Beləliklə, bildiyi yalnız bu idi ki, bu xətt Avstraliyanın hər hansı hissəsindən keçə bilərdi. Bu, iki paralel xətt də ola bilərdi, bir-birlərindən otuz mil məsafədə bir neçə yüz xətt də.  Hətta ola bilərdi ki, bəzi sərhəd xətləri digərlərindən daha yaxşıdır. Bütün sərhəd xətləri cingiltili səssizlik içində, küləyin uğuldadığı səhra boyu uzanmaya bilərdi. 

Yol sərhəd xəttini təxminən düz bucaq altında keçirdi. Yolun tam düz bucaq altında keçməməsi iki həftədə onu nəzərə çarpacaq dərəcədə qıcıqlandırmışdı. Birinci həftə əsgər onu nəyin qıcıqlandırdığını başa düşə bilməmişdi; sanki ayaqqabısının içində sərt, amma kiçik bir daş parçası ilişib qalmışdı.    

Asfalt yolla sərhəd xəttinin kəsişdiyi bucaq tam doxsan dərəcə deyildi. Onun hesablamasına görə, təxminən səksən yeddi dərəcə idi. Gələn ay çatışmayan bu üç dərəcə onu daha çox təngə gətirəcəkdi.

Yol boyu uzanan qoşa cizginin üstündə dayanan əsgər kiçik qırmızı daşa təpik vurub geriyə – səhraya atdı. Əsgər furqonun kandarında əyləşib eynəyinin tünd şüşəsindən tozlu mənzərəyə baxır, uzun bədəni kresloda yırğalanırdı.  

Üç həftə əvvəl ona məlumat verilmişdi ki, xüsusi ölçülü konteynerdə  şəxsi əşyalarını gətirməyə icazə veriləcək. Bu məlumatdan sonra qarşıda onu nəyin gözlədiyini dumanlı da olsa, təsəvvür etdi. O, gənc bir əsgər deyildi, başqa ölkələrdə xidmət etdiyi zamanları xatırlayıb təyin edilmiş ölçülərə uyğun bir kreslo seçdi. Boş qalan yerə jurnal, detektiv romanlar və İncilin bir nüsxəsini yerləşdirdi. İncil sonradan ağlına gəlmişdi. Buna təəccüblənsə də, sonradan İncilə nə baxmış, nə də bu haqda düşünmüşdü.

O, əşyalarını konteynerə yerləşdirərkən gec-tez kresloya görə savaşacağını düşünürdü, çünki düşərgəyə gedəcəyini təsəvvür edirdi. Lakin düşərgəylə yox, sərhəd xəttində tənha bir furqonla qarşılaşdı. 

Əsgər Texas ştatının Dallas şəhərində resept əsasında hazırlanmış tünd eynəklərini silib-təmizlədikdən sonra furqonun içində ayağa qalxır. Həmişəki kimi başı tavana çırpılır. Furqona görə çiyinlərini həmişəkindən çox qısmalı, başını daha çox qorumalı olurdu. Başı tavana o qədər dəymişdi ki, kəlləsində köhnə xalı kimi yeyilmiş   qırmızı və tüksüz hissə əmələ gəlmişdi.

Amma bu, əsl furqon deyildi, alüminium tabutu xatırladırdı. Ağır silah bazası kimi düzəldilmiş, xüsusi fırlanqıclı alüminium tabut. Əsgər furqonun nə üçün belə düzəldildiyini anlamasa da, fırlanqıcdan istifadə edib ön qapının istiqamətini dəyişir, küləkdən qoruyurdu. Mənzərəni dəyişmək, – buna belə deyirdi, – mənzərəni dəyişmək. Furqonun hara çevrilməsindən asılı olmayaraq, mənzərə dəyişmirdi. Dəyişən yalnız hasarın uzunluğu olurdu. Çünki sərhəd xəttinin qərb tərəfində yalnız bir yel dəyirmanı var idi. Onu “Ford”la bura gətirən onbaşı demişdi ki, yağış yağanda səhrada yaşıllıq əmələ gəlir. Axırıncı dəfə iki il əvvəl yağış yağmışdı. Onbaşı deyirdi ki, səhranın hər tərəfində ot-əncər bitib.

Əsgər bir, ya iki dəfə səbəbsiz yerə yel dəyirmanına tərəf getmişdi. O, dəyirmanın nə üçün burda olduğu ilə maraqlanmırdı. Yol kimi dəyirman da əsgəri qıcıqlandırırdı. 

Özü ilə çoxlu silah-sursat, iki qumbara, avtomat götürmüşdü, səhra ilə addımlayarkən gözünü furqondan, yolun keçdiyi aralığın üstündən çəkmirdi. O hələ yel dəyirmanına çatmamış taqətdən düşmüşdü. Bəlkə ona görə ki, dəyirman göründüyündən daha uzaqda idi. Bəlkə də nəylə qarşılaşacağını bildiyi üçün.

Srağagün dəyirmana tıqqıltısını eşidəcək qədər yaxınlaşmışdı. Səhra boyunca dəyirmandan ona tərəf gələn metal səsini dünyada başqa heç kim eşidə bilməzdi. O, yerə tüpürüb tüpürcəyinin buxarlanmasına tamaşa elədi. Sonra avtomatdan yel dəyirmanına doğru bir neçə dəfə atəş açıb çevrildi və yavaşca geriyə doğru addımlamağa başladı. Günəşin şüaları boynuna sancılırdı.

Geri qayıdanda furqonun içindəki termometr Farengeyt şkalası1 (alman fiziki Daniel Qabriel Farengeyt(1686-1736)tərəfindən irəli sürülmüş istilik ölçü vahidi – tərc.ilə 120 dərəcəni göstərirdi. 

Divarlar yaxşı izolyasiya edilmişdi, qalınlığı təxminən bir fut və üç düym (2.5 sm-ə bərabər uzunluq ölçüsü – tərc.idi. Lakin qapını açıq saxlamalı olduğundan, kondisioner əvvəl qəribə səslər çıxarmağa başladı və nəhayət, dayandı. O, kondisionerin sındığını məruzə eləməmişdi, çünki hər halda özü günahkar idi. Hətta Yellambidən gəlib kondisioneri təmir etsəydilər belə, yenə qapını açıq qoyacaqdı. Üstəlik, qapıya görə məzəmmət olunacaqdı.

Ona hava lazım idi. Uşaq vaxtından belə idi, bayırdan hava gəlməli idi. Təmiz hava olmayanda başı ağrıyırdı, kondisioner isə təmiz havanı əvəz eləmirdi. Bəlkə başqa sərhəd məntəqələrindəki əsgərlər içəridə əyləşir, gözlərini qalın şüşə pəncərələrdən bayıra zilləyib səhranı müşahidə edirlər. O isə belə edə bilməzdi.  Onun üçün bu mümkün deyil. O, təmiz havanı xoşlayır. 

Uşaq vaxtından havaya ehtiyac duyurdu,  bu zərurət hələ də, qırx üç yaşı olsa da, yox olmamışdı. Pəncərəni açıq saxlamaq üçün yoldaşları ilə etdiyi qovğalar ona heç də şöhrət gətirməmişdi. O, hündürboylu və arıqdır. Döyüşçü olmaq üçün doğulmasa da, havaya ehtiyacı olduğuna görə döyüşməyi öyrənmmişdi. Heç də dürüst döyüşçü deyildi, çox yerdə əclaf adlandırıla bilərdi. Qalib gəlmək bacarığı var idi və ömrü boyu bundan başqa heç nəyə ehtiyac duymamışdı. 

Bir azdan bayıra çıxacaq və daha bir vedrə əqrəb tutacaqdı. İstifadə etdiyi üsul son dərəcə bəsitdir. Səhra boyu bir-birlərindən iki-üç inç1(2.5 sm-ə bərabər ingilis uzunluq vahidi– tərc. məsafədə dəliklər var. Bu dəliklərə su tökəndə əqrəblər üzə çıxır. Onların su içmək üçün üzə çıxdığını düşünüb sakitcə gülür və bir-bir peyda olan əqrəblərlə danışır. Əqrəblər su üzünə çıxdıqca onları qəhvə fincanı ilə götürüb mavi vedrəyə tökür. Daha sonra artezian quyusundan götürdüyü qaynar suyu əqrəblərin üstünə calayır. Beləliklə, vedrəni əqrəblərlə doldurur.       

Yolun şimalına doğru kələ-kötür bir sahəni nəzərində saxlamışdı. Bu sahənin hər bir kvadratında (onları boş şüşələr və pivə qutuları ilə nişanlamışdı) təqribən bir vedrə əqrəb var idi. Hələ dünən fikirləşib tapdığı yeni plana görə, burada olduğu hər gün səhranı bir vedrə dolusu əqrəbdən azad etməli idi. Bu vaxta qədər bir kvadrat yer əqrəblərdən təmizlənmiş hesab oluna bilərdi.

Kreslosunda əyləşən əsgər ağır çəkmələrini geyinib vedrəni axtarmağa gedir. Furqondan bayırda günün işığı göz qamaşdırır, gün eynəyinə baxmayaraq, əlini gözünün üstünə tutmalı olur. Parıltının çoxu alüminium furqondan gəlir. Ətrafına baxdıqca Vaşinqtonda çəkdiyi, aydınlaşdırıcı məhlulda həddən çox qalıb solğunlaşmış rəngli fotoşəkilləri xatırlayır.  

Mavi vedrə dünən gecə qoyduğu yerdə – generatorun yanındadır. Kondisioner işləmədiyindən generatorun səsi azalmış, demək olar, yox olmuşdu. O, bir vaxtlar içində çiyələk cemi olan mavi vedrəni götürür,  qara yumşaq əqrəb kütləsini yola – qoşa ağ xəttin düz ortasına tökür. İki həftədən sonra yolun düz mərkəzində on beş səliqəli topa olacaqdı. Gündə iki vedrə doldura bilsə – otuz topa. Yəqin ki, bu işlə ciddi maraqlanıb, çox çalışsaydı, qoşa xətt boyunca yüzlərlə vedrə əqrəbin toplanmasına nail ola bilərdi. Gec-tez növbətçilikdən azad ediləcəkdi, ya da azuqə maşını gələcəkdi və o gəlib çıxana qədər əsgər əqrəbləri təmizləməli olacaqdı.      

O, çəkmələrini sürüyə-sürüyə, yavaş-yavaş yeriyir, mavi vedrə xəfifcə uzun ayağına toxunur. Əsgər furqona girib qəhvə fincanını axtarmağa başlayır. Bir azdan bayıra çıxıb daha bir vedrə əqrəb tutacaq.  

Gün batmağa başlayıb, sakitlik çöküb. Bəlkə də təzəcə qalxmış külək əslində daha möhkəm əsdiyi üçün ona elə gəlir. Külək şiddətləndikcə altı sərt qayalıq olan səhranın qumunu silib-süpürürdü. Arabir bu kiçik tufanlardan biri onu ağuşuna alır, üzünü, qollarını dalayırdı. Qumun və küləyin səsindən ona elə gəlir ki, qulaqbatırıcı səssizlik çöküb. 

O,  çiyinlərini qısaraq yolun ortasında dayanıb, bir əlində “Playboy” jurnalının nüsxəsi var, yola – görə bildiyi qədər uzağa baxmağa çalışır. Haradasa  qərb tərəfdə üfüq xəttinin yaxınlığında hansısa heyvanın yolu keçdiyini görür. Kenquru deyildi.  Başqa bir heyvan idi, amma dəqiq bilmək olmurdu.

O, yel dəyirmanından uzaqlara – qərbə doğru gözünü zilləyib baxır, yavaş-yavaş qaralan göy üzünə tamaşa edir. Ayaqlarını tərpətmədən, gövdəsini və başını çevirib şərq tərəfdə yavaş-yavaş qürub edən günəşə baxır, bir az çömbəlir ki, “Playboy”u ehtiyatla yolun üstünə qoya bilsin. Ağır-ağır furqona doğru addımladıqca, qərb səmasının qaranlığına qarışıb yoxa çıxan yel dəyirmanına bir daha baxır. 

Avtomatını taxtın üstündən götürüb yeni daraq taxır, yolda işarələdiyi yerə qayıdır, uzun ayaqları qumun üstündə yavaş-yavaş hərəkət edir.  Çəkmələrinin səsi ona saysız-hesabsız paradları xatırladır. Avtomatın sürgüsünü çəkir, ehtiyatla çiyninə qaldırıb bütün güllələri şərqdə batmağa davam edən günəşə tərəf yağdırır.    

Əsgər qaranlıqda isti furqonda taxtın üstündə uzanıb, əynində yalnız tuman və bir cüt yumşaq ağ corab var. O, həmişə belə corablardan ehtiyat saxlayırdı. Dallasda “Fish & Degenhardt” mağazasından alınmış bu xüsusi növ qalın ağ corabların təri çəkmək üçün pəncədən keçən ağır dəsmallığı var idi, üç həftə əvvəl “Fish & Degenhardt” mağazasından cütü 4.20 dollara 12 cüt almışdı..      

O, taxtda uzanıb hasarı tərpədən küləyə qulaq asır. Fikrində aydınlaşdırmalı olduğu bəzi məsələlər var, amma hələlik onlar haqqında düşünmək istəmir.  Qərbin və şərqin hansı istiqamətdə olduğunu tez və asan müəyyən etmək olar. Başının üstündəki rəfdə xüsusi tərtib edilmiş hərbi kompas var idi. İndicə bayıra çıxa, özü ilə fənər götürə və məsələni həll edə bilərdi.

Hələliksə nəyi səhv başa düşdüyünü dəqiq bilmirdi. Yəqin ki, coğrafi baxımdan şərq tərəf Birləşmiş Ştatların bir hissəsi, qərbə doğru olan ərazi isə Avstraliya hesab olunmalı idi. Ya bəlkə qərbdə Birləşmiş Ştatlar, şərqdə isə Avstraliya yerləşir? Gərək ki, belədir, o, sadəcə, qərbin və şərqin hara olduğunu başa düşməyib. Yel dəyirmanının Birləşmiş Ştatlarda olduğuna əmin idi. Onbaşının bu haqda zarafat etdiyini xatırlayırdı, amma, bəlkə də, zarafatı səhv başa düşmüşdü.      

 Digər tərəfdən, günəş axı şərqdən doğur. O, arabir ağlına gələn bu fikri qulaqlarını qapamaqla özündən uzaqlaşdırmağa çalışırdı.  

Əsgərə təlimat verilmişdi ki, çağrılmamış qonaqları içəri buraxmasın, amma “içəri”nin nə demək olduğunu artıq başa düşmürdü. Zəhmət çəkib “içəridə” nələrin olduğu haqda məlumat versəydilər, o öz vəzifəsinin nədən ibarət olduğunu başa düşərdi. Bazaya zəng vurub soruşmaq haqda düşünsə də, fikrindən tez daşınır. Ağlına gələn fikirdən boynu və qulaqları qızarır.

İstidi, çox istidi. O, yastıqdan boynunu uzadıb “Playboy”u görməyə çalışır, quru barmaqlarını şumal kağızın üzərində gəzdirir və sərhəd xətti haqqında düşünür. Kaş ona deyəydilər, bu, həlqənin, yoxsa kvadratın bir hissəsidir,  ümumiyyətlə, hansı formadadır. Bu, başa düşməyə kömək edə bilərdi. Formanı bilsəydi, pis olmazdı. İndi qaranlıqda, sadəcə, səhra boyunca təsəvvür edə bildiyi qədər uzanan adi xətt idi. O, quru dərili iri əllərilə yumşaq corablarından yapışıb dizlərini ayaqlarına doğru çəkir və böyrü üstə uzanır. Deyəsən, bayırda külək dayanıb. Bəzən yel dəyirmanının tıqqıltısını eşitdiyini düşünür. 

Zəngli saat səhər beşin yarısında çalır, əsgər dərhal oyansa da, başı hələ də qarışıq yuxularla doludur. Bu yuxuları xatırlamaq xoşuna gəlmir.  Göbəyindən uzun ipək sap uzanırdı. Sapı çəkən özü olsa da, heç cür dayana bilmirdi. Qarnındakı boşluğu hələ də hiss edir. Bu boşluq aclıqdan da betərdir. Sanki ipək sap ondan dəyərli nəsə aparıb. 

Qaranlıqda ora-bura dəyə-dəyə furqonda var-gəl edir. İşıqdan istifadə etməyi xoşlamır. Keçən gecə də istifadə etməmişdi, qaranlıqda daha xoşbəxtdir. O, içində həşəratqovucu maye olan şüşəni dağıtsa da, yanında qəhvə tapır, alışqanı ilə primusu yandırır.

İstəsə çölə çıxıb birbaşa artezian quyusundan qaynar su götürə bilərdi, amma qaynatmaq daha çox xoşuna gəlirdi. Su qaynadıqca, adətən, dəbdəbəli otel otağındakı kimi, səssiz və kəsif havalı furqonda astadan şən bir səs eşidilir.

 Primusun sayrışan mavi alovu üzündəki çopurlara işıq salır. Əsgər titrək güzgüdə ay səthinin “Life” jurnalında dərc olunan fotosuna bənzəyən əksini görür. Sifəti ona yad və qəribə görünür. O, toxunub hiss etmək üçün yox, güzgüdə əksini görməmək üçün əlləri ilə üzünü ovxalayır.    

Qəhvə hazırdır. O, qəhvə soyuyana qədər əynini geyinir. Nədənsə, parad formasını geyinir. “Elə-belə, dəyişiklik üçün”, – öz-özünə deyir. Düşərgə çantasına lap altdan yerləşdirildiyindən, uniforma təmiz və ütülüdür. Texas ştatının Dallas şəhərində ütülənib və hələ də amerikan nişastasının və böyük qaynar camaşırxanaların avtomatik ütülərinin təmiz buxarının iyi duyulur. Səhranın ortasında bu qoxu ani fotoşəkil kimidir, əynini geydikcə xəfifcə gülümsəyir.

Əsgər yolun ortasında dayanıb. Hələ də soyuqdur. O, üfüqə tərəf baxa-baxa ayaqlarını növbə ilə qaldırıb endirir. Ulduzlardan başqa heç nə görə bilmir. Ona tanış olmayan ulduzlar. Heç vaxt onları yadında saxlaya bilmirdi, ayı bürcünü, buğa bürcünü tanımırdı, bunu bilmədiyinə görə də heç vaxt korluq çəkməmişdi.

O, yolun ortasında dayanıb, başını yavaşca oyana-buyana çevirib güclə nəzərə çarpan üfüqə diqqətlə baxır. Gec-tez üfüq aydınlaşacaq, günün istənilən vaxtı ilə müqayisədə daha parlaq olacaq, sanki yerin qurtaracağında kiçik bir şəhər peyda olacaq – bütün işıqları yanan bir şəhər. Sonra üfüq bir az da aydınlaşacaq, sonra isti olacaq, o vaxta qədər isə qərb və şərq məsələsi həll edilməli idi.

O, şərqə tərəf dönür. Yolun üstündən iki həftədir “şərq” hesab elədiyi istiqamətə doğru baxır. Ağılsızlıq edib günəşin qürubuna tamaşa etdiyi günə qədər keçən iki həftə. O, uzun müddət baxır. Əlini belinə qoyaraq hərəkətsiz dayanıb, sanki əl-ayağı bağlanıb, canına vicvicə düşüb. 

Əsgər “azad ol!” əmrindəki kimi ayaqlarını aralayıb qoşa ağ xəttin üstündə dayanıb. Qarşısında kölgə peyda olanadək yerindən tərpənmir. Öz kölgəsidi, arıq və uzun, qərbdən doğan günəşin yaratdığı yolun üstündə dartılıb uzanmış kölgə. Aydın səhər səmasına qarşı dayanan yel dəyirmanının siluetinə baxmaq üçün yavaşca çevrilir.

Bir müddət, bəlkə beş, bəlkə otuz dəqiqə sonra diqqətini kiçik bir təyyarə cəlb edir. O, şimaldan aşağıya doğru, çox alçaqdan, düz hasarın üstündən uçur. Əsgər başa düşür ki, təyyarə radarla təsbit edilə bilməyəcək qədər alçaqdan uçur, amma həyəcanlanmır. Böyük ehtimalla, bu,  adi müntəzəm yoxlamalardan biri, hətta təchizat uçuşudur. Təyyarə xətt boyunca “şimal”dakı digər məntəqələrdə də olub.

Yalnız həddən artıq yaxınlaşdıqdan sonra bunun mülki təyyarə olduğunu başa düşür. O, əsgərin başının üstündən, furqonun üstündən uçur. Əsgər təyyarənin mülki qeydiyyat nömrəsini görə bilir. O, dövrə vurub yolun üstündə yerə enmək istəyəndə, əsgər avtomatını götürmək üçün furqona qaçır, ciblərini patron daraqları ilə doldurur və təyyarə furqondan təxminən 10 yard məsafədə yerə enən zaman bayıra çıxır. 

Bundan sonra olanlara o, sanki kənardan baxır. Sanki özü öz hərəkətlərini müşahidə edir. Bir dəfə Kaliforniyada təkəri şose yolda partlayanda yol qəzasına düşmüşdü. Avtomobili nəzarətdə saxlamaq üçün çabalamağına kənardan qorxusuzca, arxayınlıqla necə tamaşa etdiyini hələ də xatırlayır. 

İndi də əl ilə pilota işarə eləyir və təyyarənin qanadının yanında əllərini başına qoyub dayanmalı olduğunu başa salır. Xarici ölkələrdə çox xidmət elədiyindən ingilis dilinə ehtiyac duymur. Xüsusi bir tərzdə donquldanır, əlini yelləyir və səslərə məna qatmaq üçün avtomatını göstərir. Pilot nəsə deyir, o, qulaq asmağa ehtiyac duymur.     

Pilot orta yaşlı, yekəqarın bir kişidir, ağ geyinib: şort, köynək və corab. Qəhvəyi ayaqqabıları və şəhər adamlarına xas ağ dərisi var, narahat görünür. Bu, əsgəri maraqlandırmır. O, ingilis dilində sadə sözlərdən istifadə edərək pilotdan nə istədiyini soruşur. 

Kişi tələsə-tələsə cavab verir, izah edir ki, yolunu azıb, çox az benzini qalıb, əsgər üçün heç bir maraq kəsb etməyən missioner məntəqəsinə gedir.

Sonra pilota təyyarənin qanadının kölgəsində əyləşə biləcəyini başa salır. Pilot gərək ki, ağ libası haqqında düşündüyünə görə tərəddüd etsə də, əsgərə baxıb, ağır-ağır qanadın altına keçir, büzüşüb dayanır.

Sonra əsgər telefonla zəng vuracağını başa salır, deyir ki, tərpənməyə, ya qaçmağa çalışsa, atəş açacaq.

Əsgər əvvəllər heç vaxt yığmadığı nömrəni yığır. Nömrəni yığarkən başa düşür ki, hara zəng vurduğunu bilmir: “kənarda” olan Yellambi bazasına, yoxsa “içəridəki” başqa bir yerə.

 Telefona cavab verilir, adını heç vaxt eşitmədiyi bir mayor danışır. O, vəziyyəti mayora başa salır. Mayor hansı benzinin lazım olduğunu soruşur.  Əsgər bir addım bayıra çıxır, məlumat alır və telefonla danışmağa davam edir. 

Dəstəyi asmamışdan əvvəl mayor soruşur ki, o, xəttin hansı tərəfindədir. “Kənarda”, – əsgər cavab verir.

Yük maşını gələnə qədər iki saat keçir. Maşını kapitan idarə edir. Qəribə də olsa, bu, əsgəri təəccübləndirmir, lakin məyus edir, çünki “içəri” və “kənar” məsələsini aydınlaşdıra biləcəyinə ümid edirdi. İndi bu mümkün olmayacaq. 

Bir neçə kəlmə kəsilir. Kapitan və əsgər bir neçə silindr və əl nasosunu maşından endirirlər. Kapitan əsgəri pilotla nəzakətsiz davrandığı üçün məzəmmət edir. O, rəsmi salam verir. 

Əsgər maşının yük qapısını bağlayarkən kapitan və pilot söhbət edirlər – gərək ki, pilot nəsə sual verir, lakin onun nə soruşduğunu və aldığı cavabı eşitmək mümkün deyil.

Kapitan maşını döndərir, yolun üstü ilə hərəkət edib əqrəb şəbəkəsini keçir və yavaş-yavaş gəldiyi yerə qayıdır.

Pilot açıq kabinədən əl eləyir. Əsgər onun salamına cavab verib, yolun yanından yavaş-yavaş əl eləyir. Pilot mühərriki işə salır, yolun üstü ilə hərəkət eləməyə başlayır, sonra dönür. Uçuşa hazırdır. 

Bu anda əsgər başa düşür ki, bu adam “içəri”dən, yəni Birləşmiş Ştatlardan keçmək üzrə ola bilər. Bunun qarşısını almaq onun vəzifəsidir. Əsgər əl eləyib kişini aşağı çağırmağa çalışır, lakin, görünür, o, başqa işlərlə məşğuldur, ya da əl hərəkətini düzgün başa düşmür. Təyyarə isə sürətini artıraraq əsgərə doğru gəlir. O, əlini yelləyə-yelləyə təyyarəyə tərəf qaçır.

“İçəri”nin nə olduğunu bilmək qeyri-mümkündür. Kapitandan soruşmaq olmazdı. Buna görə onu hərbi məhkəməyə cəlb edə bilərdilər.

 Əsgər yolun yanında dayanıb, kiçik təyyarə ona doğru gəlir, artıq yerdən aralanıb. O, avtomatını tuşlayıb atəş açanda təyyarə yerdən altı fut aralanmışdı. Təyyarənin qanadları əvvəl azacıq sola, sonra sağa əyilir. O, “qərb” kimi bilinən yerdə sol qanadı üstə aşır, diyirlənərək partlayır, qəfil alovlanır, ətrafını tüstü bürüyür.

Yolun ortasında dayanan əsgər təyyarənin yanmağına tamaşa edir. 

Onun beli və külüngü var, təyyarənin hissələrini bacardıqca yastılamağa çalışır, sındıra bildiyini sındırır. Sonra təyyarənin qalıqlarını basdırmaq üçün quyu qazmağa başlayır. Yer sərtdir, əsasən qayalardan ibarətdir. Böyük bir quyuya ehtiyacı olacaq. Parad forması qaralıb və çirklənib. O, dayanmadan qazır, əlləri, barmaqları suluqlayır, qanayır. Çoxlu əqrəb var. Onlara baş qoşa bilməz, vaxt yoxdur.   Əqrəblərə indi vaxtının olmadığını deyir.

İstidir, çox istidir.   

O, taqətsiz halda yavaş-yavaş qazır.

Çuxuru qazdıqca bəzən yel dəyirmanının tıqqıltısını eşidir və düşünür, görəsən, yel dəyirmanı da onu eşidirmi?


İngilis dilindən çevirdi: Ülkər Nəsibbəyli 

Ctrl
Enter
ohv tapdınız?
Ctrl+Enter sıxıb bizə bildirin
Müzakirə (0)