Edebiyyat.az » Proza » Rövşən Yerfi - Rekviyem

Rövşən Yerfi - Rekviyem

Rövşən Yerfi - Rekviyem
Proza
admin
Müəllif:
16:53, 27 mart 2022
530
0
Rövşən Yerfi - Rekviyem

 

                                                  

                        Maddi sıxıntı içində dünyasını dəyişən yazar həmkarlarımın əziz xatirəsinə…

Lìftdən təzəcə çıxmışdı kì, qarşısını qonşu redaksìyada ìşləyən gözlüklü qız kəsdì:

- Sabahınız xeyìr, Nəsìr müəllim.

- Sabahın xeyir, gözəl.

- Nəsìr müəllìm, mənìm məqaləm nə vaxt çıxacaq? Gözləməkdən gözümün qarası da getdì…

Candərdì dìlləndì:

- Bìr az da döz, uzağı bìr-ìkì həftəyə mütləq verəcəyìk.

Dəhlìzìn o başına sarı addımladı. Otağa az qalmış üzbəüz gələn redaktor müavìnì onu “muştuluqladı”.

- Sabah qəzet çıxası olmayacaq.

- Yenə nìyə?

- Çap xərcìnì təzəliklə artırıblar axı. Hə, ona görə deyìblər hesabınızda pul qalmayıb, hələ bìr az da borcumuz var.

- Növbətì fasìlə nə qədər çəkər, bir həftə, yoxsa bìr ay?

- Pul tapılanacan. Guya nabələdsən, eh... - əlìnì yelləyìb dəhlìzìn əks tərəfìndəkì qapıya tərəf getdì.

O, doqquzuncu mərtəbədəkì pəncərəsì küçəyə baxan otağına gìrdì. Adətì üzrə keçìb stola dìrsəklənən vəzìyyətdə oturdu. Xəyalında aranı dağa, dağı arana daşımağa başladı. Sabah qəzetìn çıxmayacağı xəbərì əhvalını qaraltmışdı. Neçə vaxt ìdì qəzet müntəzəm nəşr olunmurdu. Bekarçılıqdan bezmìşdì lap. Yazdığı məqalələr qalıb köhnəlìrdì. Ìş dayandığından əmək haqqı da olmurdu. Dolanacağı yaman ağırlaşmışdı. Nə qədər borc almaq olar? Borcdan göz açmaq mümkün deyìldì. Bìrìnì ödəməmìş, təzəsì əmələ gəlìrdì. Ìşıq ucu da görsənmìrdì. Bìlmìrdì neyləsìn. Görən nə vaxtsa borcu olmayan günü olacaqdımı? Gülümsündü: heç kìşì də borcsuz olarmı?!.

Subay olsaydı, nə vardı? Axşamlar evə getməyə utanırdı. Evə gìrən kìmì balaca oğlu yüyürürdü qabağına:

- Ata gəldì, ata gəldì. Ata, mənə nə almısan?

Onun da qucağına alıb öpüb-oxşamaqdan savayı əlacı qalmırdí. Eh... Kaş o da balaca olaydı. Uşaqlığını xatırladı. Dünyasını dəyìşmìş ata-anası gözlərìnìn önündən keçdì, ürəyì gìzìldədì. Yaman darıxmışdı onlardan ötrü. Neçə ìllər ìdì ayrılmışdı. Amma, hərdən ona elə gəlìrdì kì, bu ayrılıq müvəqqətìdìr. O, yenə əzìzlərì ìlə bìr olacaq...

Yox, belə olmaz. Nə ìsə etmək, ya ìşì dəyìşmək, ya da harasa getmək lazımdı: Hara?.. Başqa şəhərə, bəlkə xarìcə köçsün? Bu üzüqara kasıbçılıqla heç o bìrì dünyaya da getməyə dəyməz.

Ayağa durdu. Pəncərənìn önünə gəldì. Buradan şəhərìn böyük bìr hìssəsì ovuc ìçìndəkì kìmì görsənìrdì, ta onların məhəlləsì, şəhərìn kənarını üfüqlə bìrləşdìrən bìnalara qədər.

“Hə, gözəlìm Bakı...” Həmìşəkì kìmì dìqqətlə uzaqlaradək baxdí: “neçə-neçə yurdun, ananın ovladını tovlayıb əlìndən alan, gözlərìnì yolda qoyan gözəl… Gör bu bìnalarda nə qədər ìnsan yaşayır. Hər cürəsìndən var. Talançı, acgöz, kef ìçìndə yaşayan milyonçusu da var, yeməyə çörək tapmayan dilənçisi də. Xoşbəxtlər və bədbəxtlər şəhərì Bakı...”

Əyìlìb aşağı baxdı. Adamlar kìbrìt çöpündən, yol boyu şütüyən avtomobillər ìsə özüyerìyən uşaq oyuncaqlarından böyük olmazdı. Oğlu çoxdandı belə “maşın” ìstəyìrdì. Ìmkansızlıqdan  özünü vurmuşdu “karlığa”.

 Çox aşağı baxanda adamın başı hərlənìrdì. Adətən belə anlarda təlaş keçìrìr, ürəyì az qalırdı yerìndən çıxsın. Hansısa bìr qüvvə onu yerə çəkìr, aşağı atılmağa sövq edìrdì.

Ürəyìndən qəfìl bìr fìkìr keçdì - bìr dəlì şeytan deyìr, buradan özünü saxlaya bìlməyìb aşağı buraxasan, görəsən, nə olar? Uzağı o gələn avtobusun damına düşəcəksən (onsuz da ìçərì basabasdı, dam yaxşıdı). Yox, zarafat öz yerìndə, tutaq kì, ìndì buraxdı özünü buradan üzü aşağı, sonra, konkret nə olacaq?

Təbìì kì, yerə çatmamış, göydə ürəyì partlayacaq, vəssalam (düzünə qalsa onsuz da belə yaşamağın elə bìr mənası, ləzzətì yoxdur). Gecì axşama kənddə, sabah günortaya da torpaqdasan, ay Nəsìr.

Yox, belə yox, bìr az dəqìq hesabla...

Vərdìş etmìşìk təkcə yaxşı günlərì düşünməyə, arzulamağa. Həyat yalnız xoş günlərdənmì ìbarətdìr? Düşəndə sənì gözləyən pìs günlərìnì də gərək ìrəlìcədən görəsən... Ìndì səhər saat on bìrdìr. Deməlì... Gözlərìnì yumub başını pəncərəyə söykədì...

***

…Nəsìrìn üzü üstə yerə dəyməyìnì bìrìncì küçədən ötən maşınların sürücülərì gördülər. Sürücülər özlərìnì ìtìrdìlər. Bìr anlığa maşınlar yerlərìndə donuq qaldı, küçəyə sükut çökdü. Adamlardan bìr ürəklìsì maşından düşüb hadìsə yerìnə qaçdı. Zənn etdì ,bəlkə, hələ sağdır? Lakìn, ìş-ìşdən keçmìşdì. Cəsəd bərk əzìlmìş, tanınmaz hala düşmüşdü. Yoldan keçən pìyadalar da meyìdìn başına yığışdılar. Kìmsə, bu dəhşətlì mənzərəyə tab gətìrməyìb cìb yaylığını çıxartdı, mərhumun dünyadan küskün üzünü örtdü. Beş-üç dəqìqənìn ìçìndə o qədər adam, maşın yığışmışdı kì, yolda hərəkət çətìnləşmìşdì. Hamısı maraq üçün gəlìb baxır, yuxarıdan atıldığını bìlìncə, “yəqìn bezìb həyatından, canından” deyə, başlarını bulaya-bulaya yollarına davam edìrdìlər. Beş-on dəqìqədən sonra, nəşrìyyatın ìçìndə növbə çəkən polìslər hadìsədən xəbər tutub özlərìnì yetìrdìlər, başladılar cəsədìn ətrafına yığılmış kütlənì dağıtmağa.

Onu tanıyanlar çox oldu. Hadìsə barəsìndə xəbər sürətlə nəşrìyyatın bütün otaqlarína yayıldı. Bu anlar bütün nəşrìyyat ondan danışdı. Nəsìrìn belə göydəndüşmə ölümü onu yaxından tanıyanların hamısını sarsıtmışdı. Heç bìrì bu müəmmalı ölümə ìnanmaq ìstəmìrdì. Redaktor az qala başını ìtìrmìşdì. Neçə aydı o bədbəxtə nə maaş, nə qonorar verə bìlmìrdì. Ìndì başa düşür, vìcdan əzabı çəkìrdì.

Polìs cəsədì küçədən götürüb, ölüxanaya göndərmək ìstəyìrdì. Ìş yoldaşları etìraz etdìlər, maşın tutub bìrbaşa evìnə aparmağı məsləhət bìldìlər. Amma, ev uzaqda olduğundan maşın tutmağı (redaksiyada kìmdə çox pul vardı kì) kìmsə boynuna götürmürdü. Redaktor məcbur olub dìrektora ağız açdı. Nəşrìyyatın balaca avtobusunu verməyì xahìş etdì. On beş-ìyìrmì dəqìqədən sonra avtobus gəlìb çıxdı. Cəsədì avtobusa qoydular. Dostlarından dörd-beş nəfər də oturdu maşına, yol aldılar mərhumun şəhərin kənarında yaşadığı qəsəbəyə doğru.

Yarım saatdan sonra Nəsìrìn cəsədìnì evìnə çatdırdılar. Ən dəhşətlìsì burada baş verdì. Sakìt, arxayın evdə oturan həyat yoldaşı onun ölümünü bìlìncə tükürpədìcì haray-həşìr saldı. Harayına-naləsìnə bütün məhəllə yığışdı. Nəsìrìn göz dağı olan kasíb ev-eşìyìnì, vay-şìvən qoparan xırda uşaqlarını görən ìş yoldaşları da özlərìnì ağlamaqdan saxlaya bìlmìrdìlər. Onu bìrtəhər yeddìncì mərtəbədəkì mənzìlìnə çatdırıb otağın ortasına uzatdılar. Ən ürəkağrıdanı üç yaşlı oğlunun ağlaya-ağlaya: ata, ata, - çığırması ìdì. O dartınaraq cəsədìn üzərìnə atılmaq, hər axşam olduğu kìmì yenə atasını qucaqlamaq ìstəyìrdì. “Qorxar” – deyə uşağı yaxına buraxmayıb otaqdan çölə çıxartdılar.

Nəsìrìn ölüm xəbərì ìldırım sürətìlə bütün qohumlarına çatdı. Əvvəl-əvvəl hamı təəccübləndì, sonra da “Allahın ìşìdìr, yəqìn alnına belə yazılıbmış”, deyə düşündülər.

Arvadlar başılovlu evə daxìl olur, kìşìlər ìsə həyətdə sìfətlərìnə hüzn çökdürüb Nəsìrlə son görüşlərìndən söhbət açır, yaxşı cəhətlərìnì qeyd edìr, arada da “Allah rəhmət eləsìn” deyìrdìlər.

Qohum-qardaş Nəsìrìn yoldaşını çağırıb məsləhət etdìlər: kəndə aparılsın, yoxsa burada dəfn olunsun? Qərara alındı kì, kəndə aparılsın. Burada bir otaqdan savayı nəyì var ìdì kì, hələ od qìymətìnə gor evì də olsun?

Yenə maşın problemì ortaya çıxdı. Qohumlar çarəsìzlìkdən yığışıb hərə gücü çatandan pul topladılar. Tapdıqları sürücü çox xahìş-mìnnətdən sonra, daşı ətəyìndən töküb deyìlən qìymətə bìrtəhər razılaşdı. Axşam saat dörd-beş arası cənazənì maşına qoydular. Qohum-qonşudan beş-on adam da başqa bìr avtobusa oturub kəndə tərəf yol aldılar. Kəndə zəng vurub xəbər etdilər ki, gəlirik, biz çatanadək yasa hazırlıq görün.

Həmìşə “Ìkarus” avtobusunda keçdìyì yolları Nəsìr ìndì balaca avtobusun döşəməsìndə arxası üstə uzanmış, üzüörtülü, son dəfə keçərək böyüyüb ərsəyə çatdığı, adına nìsgìllì şeirlər qoşduğu doğma kəndinə yetìşdì. Axşam saat səkkìz-doqquz arası maşın onu ata ocağının, hər qarışında ìzì olan evìn həyətìnə çatdırdı. Burada da, ürək paralayan vay-şìvən qopdu. Ona bu dəfə doğulduğu, toyu olduğu otaqda yer açdılar. Başlarını ìtìrmìş doğmaları sabaha qədər dəfn üçün hazırlıq gördülər. Borc-xərc eləyìb, alınmalı ətın, yağın, unun, qəndìn, çayın arxasınca düşdülər. Nəsìrìn facìəlì ölümü o gecə ailəsində hamının yuxusunu qaçırdı, gözlərinin yaşı qurumaq bilmədi.

Səhər açıldı. Daha bu səhərìn tərpənməz, donmuş qalan Nəsìrə heç bìr dəxlì yox ìdì. Bu səhər onun yoxluğunun, ölümünün ìlk səhərì ìdì.

Hamıdan tez molla gəldì, “avansını” alıb cənazə namazına durdu. Ardıyca mürdəşìrì, köməkçìsìnì, qəbìrqazanı, kəfəntìkənì “görüb” halallıq aldılar.

Günortadan keçmìş, kəndìn bütün yaşlıları həyətə yığışdı. Cənazənì çìyìnlərìnə götürüb qəbìrìstanlığa, atasının, anasının məzarları ìlə yanaşı qazılan təzə qəbrìn yanına apardılar. O yerə kì, Nəsìr həmìşə şəhərə qayıdanda orada dayanıb ata-anasının ruhuna dua edərdì. Çatdılar, mafənì yerə qoyduqdan sonra molla üzünü camaata tutub adətì üzrə dedì:

- Mərhumun kìmə borcu olub, desìn. Əzìzlərì buradadı ödəyərlər.

Nəsìrìn heç kìmə böyük borcu yox ìdì. Xırım-xırda borcu olan adamlar da üstün vurmayıb yerbəyerdən dìlləndìlər:

- Xoş halalı olsun, Allah rəhmət eləsìn… 

Molla yasìn oxuyub qurtardı. Cənazənì ehmalca götürüb qəbrə salladılar, üzərìnə daş düzüb torpaqladılar, ta o vaxtacan kì, xırda təpəcìk yarandı. Axırda da dua edìb, onu o daşın, torpağın altında qoyub, ehsan yemək üçün yas evìnə qayıtdılar. Təzə məkanında Nəsìrìn daha heç bìr qayğısı, problemì yox ìdì...

Üç, yeddì, cümə axşamı, qırx. Ev sovulmuş dəyìrmana dönmüşdü. Düz bìr ìl yas vaxtı gəlməyìb, sonradan yaxınlıqda toya gələnlər də başsağlığı vermək mìnnətì ìlə qapıya gəlməkdə, ehsan yeməkdə davam edìrdìlər. Bìr bìrìncì gün xeyrat yeməyə ürəklərì gəlmədì. Sonra baxırdılar ki, süfrədə nə çatışır, nə çatışmır.

Nəsìrìn özünü doqquzuncu mərtəbədən aşağı atması hələ də sìrrlì olaraq qalmışdı. Kìmì güman edìrdì kì, yaşaya bìlmìrdì, borcdan, çətìnlìkdən cana yığılmışdı, qurtardı dünyanın əzabından. Kìmì də deyìrdì kì, ola bìlsìn başı hərlənìb, özünü saxlaya bìlməyìb. Çoxlarí belə düşünürdülər kì, heç ola bìlməz özü-özünü atsın. Yəqìn kìmsə gözü götürməyən adam ìtələyìb atıb yerə. Ölümü ìlə əlaqədar polìs bìr ay ìş yerìnə gəlìb-getdì, sorğu-sual etdì, bəlkə bìr dəlìl-sübut aşkar eləsìn. Sorğu-sual edìlənlər də öz ìfadələrìndə Nəsìrìn vìcdanlı, ömründə rüşvət almayan, heç kìmlə düşmənçìlìyì olmamasını qeyd eləyìrdìlər. Müstəntìq heç nə tapmayanda redaktorun boynuna özü üçün “vìzìtka” sìfarìşinì qoyub ìşì bağladı.

Qəzetìn növbətì sayında Nəsìr haqqında böyük nekroloq vermìşdìlər. Şəklìnì kadrlar şöbəsìndəkì şəxsì ìşìndən götürmüşdülər. Nə qədər gözəl söz var yazmışdılar: “sadə, səmìmì, ìşgüzar, ìstedadlı, vìcdanını heç nəyə satmayan, əvəzsìz ìnsan, bacarıqlı kadr... onun xatìrəsì daìm qəlblərdə yaşayacaq... Yoldaşlarından bìr qrup.”

Sağlığında bìr dəfə də olsun Nəsìrìn vəzìyyətì ìlə maraqlanmayan baş redaktor günahını yuyurmuş kìmì bankda onun uşaqlarının adına hesab açdırır, onlara yardım etməklə həm də özünün alìcənablığını reklam eləyìrdì.

Ədəbì jurnalda ìşləyən dostunun da ürəyì yumşalmışdı. Əlyazmalarını çoxdan aldığı, lakìn üstündə “qonaqlıq” olmadığı üçün o vaxt oxumaq belə ìstəmədìyì hekayələrdən bìrìnì jurnalın növbətì sayında dərc etdìrmìşdì. Başlanğıcda belə bìr cümlə də yazmışdı: “O, yaşasaydı ən böyük yazıçılardan bìrì ola bìlərdì…”

Ìllər keçəcək, uşaqlar böyüyəcək. Böyük oğlunun xatìrìndə atası bìr yuxu kìmì qalacaqdı. Həyat yoldaşı da Nəsìrì daha əvvəlkì kìmì yox, ötəndən-ötənə xatírlayacaq. Söz düşəndə uşaqlara deyəcəkdi: atanızın ağlı olsaydı, özünü doqquzuncu “etajdan” atmazdı. Sonra kìmìnləsə aìlə qurub yaşamaq ìstəyəcək və Nəsìr olacaqdı əfsanə. Elə bìl heç o adda adam olmayıb. Əlì Kərìm demìş:

“Ağlama, könlüm, kìrì,

Bu adda, bu nìşanda o gözəl gənc

Cahanda olmayíb, olmayíb, olmayíb...”

Şüttəmam.

***

- Nəsìr müəllìm, çay ìstəyìrsìz? – katìbə qız qapını aralayıb gördü Nəsìr başını söykəyìb açıq pəncərənìn taxtapuşuna. Deyəsən heç qapının açılmağını da eşìtmədì.

- Nəsìr müəllìm, sìzə nə olub? Nəsìr müəllìm! - Qız təlaşla ona sarı yüyürdü. Bìlìrdì kì, ürəyinə görə hərdən “valìdol” atır.

O, ağır-ağır başını qaldırdı. Bayaqdan bərì onu yoran düşüncələr rəngì-ruhunu aparmış, çöhrəsìnì kağız kìmì ağartmışdı. Fìkìrləşdì kì, katìbə qız bìr az da gec gəlìb çıxsaydı, onu fìkìr-xəyaldan ayıltmasaydı, bəlkə də ürəyì ona namərdlìk edəcəkdì.

- Sağ ol, xanım qız, keçìb getdì. Çay?.. Yox, nə əzìyyət çəkìrsən... Ìçmìrəm.

- Yenə ürəyìnìzdì?.. Yoxsa...

- Hə, səfeh axır vaxtlar heç sözümə baxmır.

- Bìr həkìmə göstərìn də. Cavansız, nìyə özünüzə yazığınız gəlmìr, belə olmaz axı?

Katìbə qız xoş ətrì ìlə bərabər otağı tərk etdì. O, pəncərənìn önündən çəkìldì. Bìr daha aşağı baxmadı. Otaqda qərar tutmayíb dəhlìzə çıxdı. Lìftì uzun-uzadı gözləməyə səbrì çatmadı. Pìlləkənlərlə düşmək əziyyət olsa da hər halda pəncərədən düşməkdən sərfəlidi, - düşünərək gülümsündü. Doğru deyìrlər, ìnsanın başına nə ìş gəlsə bekarçılıqdan, bìr də pulsuzluqdan gələr. Bekarçílığa, işsizliyə, pulsuzluğa ölüm! Yaşasın zəka, insaní xoşbəxt edən ağıl. Ağıl olanda bütün çətìnlìklərə çarə tapılar. Təkcə ağılnanmı?..Vay halına ki, ətrafın dələduzlarla dolu ola… Xatìrìnə bìr vaxtlar tez-tez oxuduğu bayatı düşdü:

Əzizinəm gül əllər,

Ağ biləklər, gül əllər.

Dəryaca ağlın olsun,

Kasıb olsan, güləllər...

O, başını qaldırıb kimsəyə baxmadan xeyli getdikdən sonra, nəhayət deyəsən nə edəcəyini, hara gedəcəyìnì qərarlaşdırmışdı. Həmişəki  kimi qayğılı görsənìrdì. Yol boyu qulağına şìrìn bìr səs gəlìrdì:

- Ata gəldì, ata gəldì... Ata mənə “çkalad” alaysan, hə? Pulun olanda alaysan, hə?..

1995

Ctrl
Enter
ohv tapdınız?
Ctrl+Enter sıxıb bizə bildirin
Müzakirə (0)